Her geçen gün artan kuraklık tehdidi nedeni ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yeni bir düzenlemeye gidildi. 23 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yürürlüğe girdi. Yeni yönetmelik kapsamında yeni yapılacak olan tüm binalarda yağmur suyu toplama sistemi kurulması zorunlu hale geldi.

PLANLI ALANLAR İMAR YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

23 Ocak 2021 tarihli Resmi Gazete ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kuraklık riskine karşı yeni bir tedbir kararını uygulamaya aldı. Yayımlanan yönetmeliğin 5. maddesi kapsamında yapılan ekleme ile yeni yapılacak olan tüm binalarda yağmur suyu toplama tankı bulunması zorunlu hale getirildi. 

Söz konusu yönetmelik bugün itibari ile hayata geçirildi ve bugün tarihi itibari ile 2 bin metrekareden daha büyük parsellerde yeni yapılacak olan tüm binalarda yağmur suyu toplama tankı yapılması da zorunu hale getirilmiş oldu. Yapılan  düzenlemede ilgili madde şu şekilde yer aldı;

"MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesinin yedinci fıkrasına aşağıdaki (a) bendi eklenmiştir. “a) 2000 m²’den büyük parsellerde yapılacak yapılarda mekanik tesisat projesine; çatı yüzeyi yağmur sularının, tabii zemin altında tesis edilecek yağmursuyu toplama tankında toplanması, gerekmesi halinde filtre edilerek yeniden kullanılması amacıyla yağmursuyu toplama sistemi projesi de eklenir. İlgili idarelerce daha küçük parsellere ilişkin de zorunluluk getirilebilir. Yağmursuyu toplama tankı, parselin yan, arka veya parsel sınırına 3 m. den fazla yaklaşmamak kaydı ile ön bahçe zemini altında konumlandırılır. Toplama tankı tahliye hattı varsa yağmursuyu şebekesine bağlanır, atık su şebekesine bağlanamaz.”

YAĞMUR SULARI TANKA TOPLANACAK, YAĞMUR SUYU TOPLAMA SİSTEMİ KURAKLIK RİSKİNE KARŞI KORUYUCU OLACAK !

Yeni düzenleme ile yağmur suyu toplama sistemi ile 2 bin metrekareden daha büyük parseller üzerinde kurulacak tüm binaların çatılarında yağmu suyu toplama sistemi kurulacak. Çatıda kurulan sistem ile toplanacak olan yağmur suları bahçe zemini altında inşa edilecek olan depoda toplanacak. 

Burada biriken su ihtiyaç duyulduğu anda bahçe sulama başta olmak üzere binanın diğer su ihtiyaçları için kullanılabilecek. İsteyen idareler için de bu zorunluluğu getirme yetkisi verilerek daha küçük parsellerde kurulu olacak yeni binalarda da yağmur suyu toplama sistemi zorunlu hale getirilebilecek. 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210123-4.htm