2021 yılı emlak vergisi artış oranı yüzde 4,55 olarak uygulanacak. Yani 2020 yılında 1.000 TL emlak vergisi ödeyen bir taşınmaz sahibi, 2021 yılında aynı taşınmaz için 1.045,50 TL emlak vergisi ödeyecek.

Resmî Gazete'nin 29 Aralık tarihli mükerrer sayısında 1 Ocak 2021'den itibaren uygulanacak emlak vergisi tutarları açıklandı.

Tebliğe göre 2021 yılında emlak vergi değeri yeniden değerleme oranının yarısı (yüzde 4.55) kadar artırıldı.

Resmî Gazete'de konuya ilişkin şu ifadeler yer aldı,

2020 yılı ve önceki yıllarda mükellef olanların 2021 yılına ait emlak vergi değerlerinin hesabı

MADDE 3 – (1) Bu mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2021 yılı vergi değerleri, 2020 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%9,11/2=) %4,555 oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.

29/12/2020 tarihli ve 31349 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Yönetmelik, Hazine ve Maliye Bakanlığına Ait Tebliğler ile Kurul Kararları' na aşağıdaki linkden ulaşabilirsiniz.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/12/20201229M1-9.htm